Nieuw Dordrecht

Nieuw-Dordrecht is een ontginningsdorp, gelegen op een zandrug (een uitloper van de Hondsrug) ten zuidoosten van de stad Emmen. Aanvankelijk was Nieuw-Dordrecht een lintdorp. Door nieuwbouw na de 2e wereldoorlog is er een dorpskern ontwikkeld. Het dorpsgebied bestaat verder uit landbouwgebied, deels veenontginningen en bospercelen. Het dorp grenst in het oosten aan het Oosterbos waarin nog stukken hoogveen te vinden zijn.

Bezienswaardig in Nieuw-Dordrecht is de witte Nederlandse Hervormde Kerk uit 1874. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de Collectie Brands. Dit is een omvangrijke privéverzameling van Jans Brands over de Drentse geschiedenis.

Het dorp heeft een openbare basisschool, een dorpshuis, supermarkt, snackbar, horeca voorzieningen en een dagopvang voor ouderen. Nieuw-Dordrecht kent een bloeiend verenigingsleven met een divers aanbod zoals voetbal, volleybal, gymnastiek, biljarten, toneel en vele andere.

 

Inwonersinitiatieven

Ben je benieuwd welke inwonersinitiatieven er in de regio Emmen zijn? Bekijk ze hier!

Totaal aantal inwoners 2.090
Inwoners 0 tot 15 jaar 18%
Inwoners 15 tot 25 jaar 10%
Inwoners 25 tot 45 jaar 25%
Inwoners 45 tot 65 jaar 31%
Inwoners 65+ 13%

Extra info

Plaatselijk belang Nieuw-Dordrecht 
Dhr. W.P. Lekkerkerker 
p/a Rietdekkershof 5 
7885 GA Nieuw-Dordrecht 
E-mail pbnd@hetnet.nl
Tel. 0591-390272

Huizen te koop