WOZ-waarde

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde.

WOZ-waarde opvragen
Met ingang van 1 oktober 2016 kun je van alle woningen in de gemeente Emmen de WOZ-waarde inzien. Zo kun je de WOZ-waarde van jouw eigen woning vergelijken met die van andere woningen in Emmen.

Hoe kan ik de WOZ-waarde inzien?
Je klikt op de link naar het WOZ-waarde loket. Vul de postcode en het huisnummer (en eventueel letter + toevoeging) in en klik op de button ‘Vind je WOZ-waarde’. Vervolgens verschijnen het adres en de WOZ-waarde van de woning die je hebt opgevraagd. Per dag kun je maximaal 10 opvragingen doen. Alleen de WOZ-waarde van woningen kun je zien. Je kunt niet zien wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. De WOZ-waarden van bedrijfspanden kun je niet raadplegen.

Opvragen
Klik hier om de WOZ-waarde op te vragen

Meer weten?
Wil je meer weten over de WOZ-waarde van jouw woning? Ga dan naar de website van Gemeente Emmen.