MBO en HBO scholen in Emmen

Welke middelbare en hogere scholen heeft Emmen?

Emmen heeft een variatie aan opleidingen die worden aangeboden door drie middelbare en hogere scholen. Uit de Keuzegids hbo 2019 blijkt dat NHL Stenden in Emmen een predicaat heeft voor maar liefst 4 topopleidingen. Dit geldt voor de opleiding Finance en ControlBiologie & medisch laboratoriumonderzoekChemie én Pabo (Leraar Basisonderwijs)

Daarnaast heeft het Drenthe College acht locaties in Emmen met verschillende opleidingen, zoals opleidingen in sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn en Economie & Dienstverlening.

MBO Terra biedt opleidingen aan op het gebied van Natuur & Landschap, Dier & Welzijn, Agro & Techniek, Groen & Styling en Voeding & Voorlichting.