WhatTheHackathon

30 uur achter elkaar met creatieve koppen broeden op briljante ideeën: dat is WhatTheHackathon, een initiatief van Diem Do en Adri Wischmann. Het concept is al populair in Amerika en nu ook overgewaaid naar Emmen. Maak kennis met WhatTheHackathon!

Wat is WhatTheHackathon precies?

"Het woord hackathon is een samentrekking tussen hacken en marathon. Met hacken doelen we niet op inbreken in andere computers, maar op buiten de lijntjes denken. Een hackathon is een innovatiewedstrijd die langer dan 24 uur duurt waarbij creatieve mensen oplossingen verzinnen voor allerlei maatschappelijke en technische problemen."

Hoe en wanneer is het ontstaan?

"Het is in Amerika is ontstaan en wordt daar veel gedaan. Een hackathon in New York kan wel 1500 deelnemers hebben van over de hele wereld. Wij zijn begin 2016 in Emmen gestart."

Deze vraag moet natuurlijk gesteld worden, hoe zit het met de kosten voor de deelnemers?

"We vragen een symbolisch bedrag van € 25,-. Dit dekt een heel klein deel van de kosten, maar zorgt er wel voor dat mensen zich bewust aanmelden en we minder no shows hebben."

Hoe dekken jullie de kosten?

"We hebben sponsoren die meehelpen om een hackathon te financieren. O.a. de provincie en gemeente dragen bij. Hun bijdrage is het dubbel en dwars waard. Bijvoorbeeld via de gemeente gaan nu vijf mensen aan het werk in een startup. En dan hebben we het nog niet over dat we mensen in contact brengen met techniek en andere belangrijke onderwerpen. Dat is onbetaalbare reclame voor Drenthe als provincie van de Maakindustrie."

Wie zijn de initiatiefnemers?

"Diem Do en ik (Adri Wischmann red.). Wij organiseren de hackathons. ‘t Liefst iedere keer groter en leuker!"

Hoe ziet een Hackathon weekend er voor jullie uit?

"Laatst hadden we bijvoorbeeld een hackathon in de Kennispoort in het Stendengebouw georganiseerd. Dat had aardig wat voeten in aarde voor wat betreft beveiliging, verlichting en dergelijke. Wij waren vrijdag al aanwezig om op te bouwen, zaterdag en zondag was de hackathon en maandag bouwden we weer af. Een Hackathon is een voor een vruchtbare bodem voor ideeën. Wij zorgen voor mooie uitdagingen, lekker eten, goede coaches en begeleiding en prachtige prijzen."

Wat voor mensen melden zich aan?

"Dat gaat om twee groepen mensen. Of mensen melden zich aan als team, bijvoorbeeld vrienden, collega’s of bekenden. Of je meldt jezelf aan, vertelt ons wat je skills zijn en wij plaatsen je in een groep die die vaardigheden goed kan gebruiken."

Wat willen jullie met WhatTheHackathon bereiken?

"Dat is heel simpel: we willen met meer mensen met verschillende onderwerpen, zoals circulaire economie of het onderwijs, in contact brengen. We willen onderwerpen belichten en publiciteit geven, zodat mensen in Emmen en omgeving leren wat die onderwerpen inhouden."

Wordt Emmen beter/leuker/mooier door WhatTheHackathon?

"Absoluut! Er ontstaan bijvoorbeeld startups doordat de ontstane ideeën zo goed zijn. En steeds meer mensen komen op deze manier in contact met techniek en raken enthousiast. Dat kunnen we in deze regio goed gebruiken. We zijn hier immers afhankelijk van de maakindustrie."

Kan je een voorbeeld noemen van zo'n mooie uitkomst?

‘"Het bedrijf WasteWise is daar een voorbeeld van. En het Recircle platform ook. Daarin werken bedrijven die materiaal overhouden, jonge ontwerpers en sociale werkplaatsen samen. De ontwerpers verdienen geld, de sociale werkplaats wordt ingezet en de bedrijven hebben zero waste. Echt een succesformule!"

Welke behoefte vervullen jullie?

"Ik weet niet precies welke behoefte, maar we merken dat er steeds meer mensen meedoen aan de hackathons, dus het blijkt wel dat er een behoefte vervuld wordt."

Wat zijn jullie toekomstdromen?

"We hebben grootse plannen! Meer hackathons, nog leukere onderwerpen en deelname van professionals om de impact te vergroten."