Sigrid's Garden

Sigrid Boer (*01-12-1980) is op 20 juni 2008 overleden aan de gevolgen van kanker. Door Sigrids mooie persoonlijkheid ontstond na haar overlijden het plan een inloophuis te openen. Maak kennis met Jaap Boer, vader van Sigrid en directeur van Sigrid’s Garden.

Kan je uitleggen wat Sigrid's Garden is?

“Het is een ontmoetingscentrum voor mensen die kanker hebben/hadden, hun naasten en/of nabestaanden. Wanneer iemand kanker heeft, wordt de hele omgeving daardoor geraakt. Wij zijn er dus niet alleen voor onze gasten, maar ook voor hun familie en vriendenkring. We proberen heel Zuidoost-Drenthe erop te wijzen dat we er zijn.”

Hoe en wanneer is het idee voor een inloophuis ontstaan?

“Toen Sigrid ziek was, had ze behoefte aan contact met lotgenoten. Soms is het fijn om niet alles met je eigen familie en vrienden te hoeven bespreken. Lotgenoten onder elkaar hebben aan een half woord genoeg. Ook was Sigrid bang om vergeten te worden. Toen ze kwam te overlijden hebben we, de familie van Sigrid, het inloophuis opgericht. We hebben het ingericht in de stijl van Sigrid: kleurrijk en met meubels van Rivièra Maison.”

Wat is het doel van Sigrid's Garden?

“Lotgenoten en hun omgeving kunnen hier mensen ontmoeten die hetzelfde proces doormaken. Daarnaast bieden wij een helpende hand en een luisterend oor. Een plek waar onze gasten kunnen doen en zeggen wat ze willen. Ze mogen hier zo vaak als het voor hen nodig is hetzelfde verhaal vertellen. Wij staan voor ze klaar.”

Wordt Emmen een fijnere plek door Sigrid's Garden?

“Sigrid’s Garden is het eerste inloophuis in Drenthe. We bestaan nu bijna 10 jaar en door de aanloop die er is, blijkt het dat er behoefte aan is. Dit blijkt uit het bezoekersaantal van +/- 1500 gasten per jaar. In zekere zin wordt Emmen daar een fijnere plek van.”

Welke behoefte vervullen jullie?

“Iedereen heeft een eigen verhaal en wil graag gehoord worden. Ook weten mensen soms niet welke wegen ze kunnen bewandelen. Wij kunnen daar dan bij helpen, bijvoorbeeld met een oncologisch psycholoog die één dag per week aanwezig is. Zonder Sigrid’s Garden zouden mensen verder moeten reizen om deze hulp te kunnen krijgen. Dat laatste is tijdens een ziekteproces niet altijd mogelijk.”

Wordt er van de bezoekers een bijdrage gevraagd?

“Voor sommige activiteiten, zoals schilderen, yoga, workshops of verwenmomenten, wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dit is om aan te geven dat ze echt iets mogen verwachten van de activiteit, maar ook om de docent een vergoeding te kunnen geven.”

Oproep

Sigrid’s Garden is altijd op zoek naar sponsoren en nieuwe vrijwilligers. Wil jij een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Jaap Boer via j.b.l.m@kpnmail.nl.

Kijk voor meer informatie op www.sigrids-garden.nl.