Huiskamer Bargeres

Huiskamer Bargeres is een bewonersinitiatief van een groep vrijwilligers, die een ontmoetingsplek in de wijk Bargeres hebben gecreëerd. Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 13.30 uur is de Huiskamer open in de soos in ‘t Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140. Maak kennis met Huiskamer Bargeres!

Wie is je doelgroep?

"In principe alle bewoners van de wijk Bargeres, maar we hopen vooral ook eenzame mensen zonder netwerk te bereiken."

Een plek in de wijk Bargeres waar mensen terecht kunnen voor een praatje.

Sinds wanneer bestaat het initiatief?

"Sinds november 2014"

Hoe is het ontstaan?

"Tijdens de bewonersbijeenkomst Bargeres doet! op 5 maart 2014 is in de gespreksgroep ‘sociaal’ door velen de wens geuit om een fysieke plek in de wijk te hebben waar mensen terecht kunnen voor een praatje. Vervolgens is door 3 bewoners die initiatief ontwikkeld."

Wat willen jullie met het initiatief bereiken?

"Een ontmoetingsplek waar je jezelf kunt zijn, waar bewoners graag komen. Huiskamer Bargeres wil tevens graag een klein schakeltje zijn in het proces om bewoners weer midden in het leven te laten staan."

Hoeveel vrijwilligers werken mee?

"6 vrijwilligers."

Hoeveel deelnemers zijn er?

"Per week ongeveer 6 - 12 bezoekers."

Met wie werken jullie samen?

"Sedna, Wijkvereniging Bargeres, bewonerscommissie Spehornerbrink en Domesta."

Wat maakt het initiatief succesvol?

"De ongedwongen sfeer, ruimte voor initiatief, de lage kosten. Men kent ons initiatief vooral door mond tot mond-reclame."

Wat is een valkuil of zou je de volgende keer anders doen?

"Wensen en veranderingen communiceren met het Brinkenhoes vergaten we wel eens."

Noem eens een voorbeeld van een activiteit

"Elke week lunchen we samen. Verder organiseren we regelmatig thema-morgens en tevens zijn we een kleine Huiskamerbieb begonnen."

Neem contact op

Coby Broersen
broersen@home.nl
Facebook Huiskamer Bargeres