Het Grote Voor Elkaar Festival

Marlies Zeeman & Fenneke Mensen zijn actieve Emmenaren die zich graag met de leefbaarheid in hun omgeving bemoeien. Met een flinke dosis energie en enthousiasme zetten zij zich in voor het Grote Voor Elkaar Festival: een door hunzelf bedacht evenement dat bewonersinitiatieven in het zonnetje zet. Maak kennis met Marlies & Fenneke!

Vertel, wat is het Grote Voor Elkaar Festival?

“Het festival is in de eerste plaats bedoeld om bewoners die in actie komen in het zonnetje te zetten. Dat gaat om bewoners met plannen, ideeën en initiatieven. Er gebeurt in dorpen en wijken veel ‘onder de radar’ en dat willen wij nu juist laten zien.”

Hoe en wanneer is het idee voor een festival ontstaan?

“Dat was al in 2015. Samen met andere een paar andere actieve bewoners vormden we een groepje en organiseerden we een avond waar bewoners hun initiatieven konden laten zien. Wijlen wethouder Bouke Durk Wilms vond dit te beperkt en wou het graag groter maken en de gemeente laten aanhaken. Zo is het balletje gaan rollen.”

Wat gebeurt er precies op 7 oktober?

“Dan is het bewonersfestival en de open dag van het gemeentehuis. Dit laatste is om de drempel van bewoners naar gemeentehuis, en vice versa, lager te maken. Deze dag vieren we alles wat bewoners doen in hun omgeving.”

Wie zijn de initiatiefnemers?

“Fenneke Mensen en ik.”

Wanneer zijn jullie blij?

“Als veel bewoners op 7 oktober naar huis gaan met een stappenplan en zelf aan de slag gaan. We gaan echt voor kwaliteit en hopen dat deze dag de verwachtingen mag overtreffen.”

En wat hebben de deelnemende initiatieven eraan?

“Ze staan in de spotlights en komen in contact met andere actieve bewoners. Dat geeft een leuke mix waarbij ‘kruisbestuiving’ kan ontstaan. Ze krijgen workshops rondom subsidieverlening en crowdfunding. En er zijn woningcorporaties aanwezig, waarmee ook weer gesprekken en matches kunnen ontstaan. Verder willen we ze nog wat meegeven en verrassen met iets ludieks. Maar daar kan ik nog niet te veel over verklappen!”

En voor de mensen die gewoon even willen komen kijken?

Geïnteresseerde bezoekers krijgen een stappenplan waarin staat wat je kunt doen om als bewoner in actie te komen. Dat kan voor sommige bewoners net dat duwtje zijn dat ze nodig hebben. Natuurlijk is het deze dag ook gewoon een unieke kans om achter de schermen van het gemeentehuis te kijken.”

Wordt Emmen leuker/beter/mooier door het festival?

“Ja! Want het komt heel dichtbij de dagelijkse leefwereld van mensen. Ze kunnen zelf opstaan om iets te gaan verbeteren in hun omgeving. Daarmee kan Emmen zeker nog mooier worden.”

Kan je een voorbeeld noemen van een initiatief dat meedoet?

Het inloophuis Sigrid’s Garden, de initiatiefnemers van het Sportplein Emmerhout en de pumptrackbaan in Veenoord zijn een paar voorbeelden van initiatieven die meedoen.”