De Emmense Uitdaging

De Emmense Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. Maak kennis met dit mooie initiatief!

Gedreven medewerkers

De Emmense Uitdaging is onderdeel van de Nederlandse Uitdaging, een coöperatie van meer dan 50 lokale Uitdagingen die bemiddelen tussen bedrijfslevenscholen, gemeenten aan de ene kant en maatschappelijke organisaties aan de andere kant, zie ook www.nederlandseuitdaging.nl. Op 10 oktober 2016 vond de kick-off plaats van de Emmense Uitdaging. Geert Huitema, kwartiermaker/manager, legt uit wat dit initiatief inhoudt: "De Emmense Uitdaging kun je zien als een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis, kunde en netwerken). Een hulpvraag van een maatschappelijke organisatie wordt gekoppeld aan het aanbod vanuit het ondernemersnetwerk. De stichting vormt zo de schakel tussen de maatschappelijk betrokken ondernemers in de gemeente Emmen en maatschappelijke organisaties met een behoefte. Het is een moderne versie van 'Noaberschap 2.0.', want alles gaat met gesloten beurzen."

Eerste match

De eerste match is inmiddels gemaakt. "Onlangs schonken de Rotary serviceclubs in Emmen gezamenlijk 450 kerstmannenpakken aan maatschappelijke organisaties via de Emmense Uitdaging. Onno te Nuyl overhandigde de eerste 100 pakken aan Anton Bardie van Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje in de wijk Emmerhout. Zij gaan deze pakken gebruiken voor een Santa Walk die in december wordt georganiseerd. En ook werden er 4 kerstmannenpakken overhandigd aan Eit Eefting van Buurtvereniging Boschoord. Zij gaan hiermee hun kerstpakketten voor de vrijwilligers rondbrengen. Een praktisch voorbeeld van hoe we door samenwerkingen aan te gaan, elkaar kunnen helpen."

Meer informatie of meedoen?

Ga naar www.emmenseuitdaging.nl voor meer informatie over dit initiatief of om direct een aanvraag in te dienen of aanbod aan te bieden. Volg de Emmense Uitdaging ook op Facebook: www.facebook.com/emmenseuitdaging.

 

"Noaberschap 2.0., alles gaat met gesloten beurzen." 

Werkwijze in 10 hoofdpunten

  • Een maatschappelijke organisatie dient een verzoek in om hulp (niet om geld).
  • De Uitdaging matcht in principe géén verzoeken van particulieren.
  • Bedrijven en Gemeente kunnen bij hen ingediende verzoeken om subsidie/sponsoring doorzetten of verwijzen naar de Uitdaging. De Uitdaging wordt dan “sponsorgeleider”.
  • Een verzoek wordt in behandeling genomen als het iets toevoegt aan de samenleving en de aanvrager geen geld heeft om het zelf in te kopen. De verzoeken worden door een Matchgroep gewogen.
  • Een Matchgroep-lid pakt de aanvraag op, omdat hij verwacht dat een van zijn relaties er in kan voorzien, neemt contact op met die relatie, legt hem de vraag voor en “daagt” hem uit op de aanvraag een match te maken met spullen, materialen, goederen of met uren of kennis. Let op: Alles gebeurt met gesloten beurzen!
  • Bij een “JA” wordt onderzocht wat de aanvrager werkelijk nodig heeft en wordt door een lid van de Matchgroep alles rondom de match (overdracht datum, formeel, feestelijk, pers er bij, publiciteit, tot en met bedankje van de aanvrager aan het bedrijf die in hun behoefte heeft voorzien) gecoördineerd.
  • Een Operationeel Team faciliteert, bewaakt de voortgang, publiceert via website en
  • Social Media en verzamelt relevante informatie voor het jaarverslag, zoals de waarde van de gerealiseerde matches.

Het management is 32-40 uren per week dedicated bezig voor de Uitdaging, inclusief de begeleiding van 2 mensen vanuit UWV & TDC op werkervaringsplaatsen.