Wilhelmsoord

Wilhelmsoord (Nedersaksisch ook Loeksham) is een buurtschap in Emmen, gelegen tussen Bargeres en Nieuw-Amsterdam. Hoewel de bebouwing niet stedelijk van karakter is, beschouwt de gemeente het als een stadswijk van Emmen. Kenmerkend voor de wijk Wilhelmsoord zijn ruimte, rust, natuur, wijde blikken en veel groen.

Wilhelmsoord ligt zelf op het zand, maar is wel degelijk in de tijd van de vervening ontstaan. Het is, net als de Wilhelmsweg waaraan het ligt, genoemd naar de gebroeders Frieling uit Noordbarge, die 'Wilhelms jongs' werden genoemd. Voordat de exploitatie van het gebied op gang kwam, liep alleen de Oude Delft door het gebied, een afwateringskanaal voor het Bargermeer. 

Het gebied werd toen aangeduid met Loeksham, omdat een zekere Loeks (Lucas) de eigenaar was van een stuk land in een ham van dit kanaal. In de volksmond wordt deze naam nog altijd gebruikt.