Bargeres

Bargeres is een woonwijk ten zuiden van het centrum van Emmen. De wijk werd in de jaren '70 en '80 gebouwd en kent verschillende straten die eindigen op -brink en beginnen met een plaatsnaam van plaatsen en dorpen in Drenthe. De doorgaande weg die alle straten in Bargeres met elkaar verbindt, heet Brinkenweg.

Kenmerkend voor de wijk is het Oranjekanaal die de wijk vanuit het noordoosten tot het zuidwesten doorkruist en de centrale groenzone die van oost naar west loopt. Bargeres kent een ‘bloemkoolstructuur’: kronkelende paden, hofjes en woonmilieus opgebouwd uit buurten en wijken met woonerven. En ander kenmerk van Bargeres is het Noordbargerbos ten oosten van de wijk. Een voordeel is de nabijheid van Emmen Centrum ten noorden van de wijk.

Extra informatie

Wil je contact met (het bestuur van) de wijkvereniging van Bargeres? Vul het contactformulier in op de website of stuur een e-mail naar één van de bestuursleden. Al uw ideeën, wensen en vragen die de wijk aangaan zijn van harte welkom! Nieuws en actualiteiten vind je hier!