Zwartemeer

Zwartemeer is het meest oostelijke dorp van de gemeente Emmen en is ontstaan in 1871 ten zuiden van het Zwarte Meer. Dit was een 100 hectare groot veenmeer dat de oorsprong vormde van de Runde.

De dorpskern van Zwartemeer is aan de zuidkant van het meer ontstaan, in de buurt van het huidige natuurreservaat Bargerveen. Het meer viel droog toen de Hoogeveense Vaart werd doorgetrokken. De bevolking vestigde zich toen langs de kanalen en geleidelijk is de dorpskern verplaatst naar de huidige plaats.

In het begin was Zwartemeer een nederzetting van boekweitboeren en herders. In de latere jaren is de ontginning van het veen van grote invloed geweest op de bepaling van het karakter van het dorp.

Extra informatie

Dorpsraad Zwartemeer 
Mw. J. Klassen-Prins 
Eemslandweg 20 
7894 AA Zwartemeer 
E-mail dorpsraadzwartemeer@gmail.com
Tel. 0591-316501