Nieuw-Schoonebeek

Nieuw-Schoonebeek is een ontginningsdorp, gelegen in het beekdal van het Schoonebekerdiep in het uiterste zuidoosten van Drenthe. Het dorp grenst aan de Duitse grens en aan het natuurgebied Bargerveen.

Het is een streekdorp, met een langgerekt lint langs de Europaweg (N863), met de bebouwing hoofdzakelijk aan de noordkant van de weg. Daarnaast is ter hoogte van de weg naar Weiteveen (Kerkenweg) op bescheiden schaal nieuwbouw gepleegd, waardoor een dorpskern is ontstaan.

Het dorpsgebied van Nieuw-Schoonebeek kenmerkt zich door veel weidegebieden, hier en daar akkers en enkele kleine bospercelen. Ten noorden van het dorpsgebied ligt het Bargerveen, dat echter vanuit Nieuw-Schoonebeek niet bereikbaar is.

Extra informatie

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Schoonebeek
Dhr. J. Herbers. 
De Vierakkers 23 
7766 BL Nieuw-Schoonebeek 
E-mail: j.herbers@kpnmail.nl
Tel. 0524-542152