Nieuw-Dordrecht

Nieuw-Dordrecht is een ontginningsdorp, gelegen op een zandrug (een uitloper van de Hondsrug) ten zuidoosten van Emmen. Aanvankelijk was Nieuw-Dordrecht een lintdorp. Door nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog is er een dorpskern ontwikkeld. Het dorpsgebied bestaat verder uit landbouwgebied, deels veenontginningen en bospercelen. Het dorp grenst in het oosten aan het Oosterbos waarin nog stukken hoogveen te vinden zijn.

Voorzieningen
Bezienswaardig in Nieuw-Dordrecht is de witte Nederlandse Hervormde Kerk uit 1874. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan Museum Collectie Brands. Dit is een omvangrijke privéverzameling van Jans Brands over de Drentse geschiedenis.

Het dorp heeft een openbare basisschool, een dorpshuis, supermarkt, snackbar, horecavoorzieningen en een dagopvang voor ouderen. Nieuw-Dordrecht kent een bloeiend verenigingsleven met een divers aanbod zoals voetbal, volleybal, gymnastiek, biljarten, toneel en meer.

Extra info
Plaatselijk belang Nieuw-Dordrecht 
Dhr. W.P. Lekkerkerker 
p/a Rietdekkershof 5 
7885 GA Nieuw-Dordrecht 
E-mail pbnd@hetnet.nl
Tel. 0591-390272