Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt ook wel Tweelingdorp genoemd. Sinds de gemeentelijke herindeling, per 1 januari 1998, horen beide dorpen bij de gemeente Emmen.

Het dorp Veenoord ligt pal tegen Nieuw-Amsterdam aan - feitelijk is het één geheel. Dat een deel een andere naam heeft, komt doordat het voor de gemeentelijke herindeling van Drenthe in een andere gemeente lag, namelijk Sleen. 

In de ontwikkelingstijd van Nieuw-Amsterdam kwamen er veel veenindustriële bedrijven, zoals scheepswerven, kalkbranderijen en een aardappelmeelfabriek naar het dorp. Rond 1900 was Nieuw-Amsterdam ook aangesloten op het tram- en spoorwegennet, de spoorlijn van Zwolle naar Emmen. Daardoor bleef de bedrijvigheid in Nieuw-Amsterdam toenemen. Begin 21ste eeuw beschikt Nieuw-Amsterdam over een 45 hectare groot industrieterrein, en heeft het dorp 15 hectare in de voorbereiding staan. Dit industrieterrein heeft de toepasselijke naam ‘de Tweeling’.

Van Gogh Huis

Door alle bedrijvigheid kwamen er meerdere hotels in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In één van deze hotels heeft kunstenaar Vincent van Gogh een tijdje gelogeerd. Van Gogh bracht in 1883 het grootste gedeelte van zijn Drentse tijd door in Nieuw-Amsterdam. Hij verbleef de meeste tijd in het zogenaamde logement Scholte. Tegenwoordig staat dit bekend als het 'Van Gogh Huis'. Heden ten dage doet dit dienst als restaurant en museum. Vincent van Gogh schilderde onder andere 'Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam' tijdens zijn verblijf in Nieuw-Amsterdam.

Extra informatie

Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord
T.a.v. het secretariaat 
Postbus 3 
7833 ZG Nieuw-Amsterdam
E-mail: nwadam.veenoord@hetnet.nl
Tel. 0591-553347