Klazienaveen

Na Emmen is Klazienaveen het grootste dorp van de gemeente. Klazienaveen is, zoals meer dorpen ten zuiden en oosten van de plaats Emmen, een veendorp. Het dorp is de afgelopen honderd jaren ontstaan door de veenontginningen.

Het rijke cultuurhistorische landschap in de nabije omgeving is beeldbepalend: de randveenontginning, de monumentale kanalen en de buurtschappen op de zandkoppen hebben gezorgd voor een cultuurhistorisch verkavelingspatroon met een kwalitatief hoge landschappelijke waarde. De kernen ontstonden vooral ter plekke van dwarsverbindingen op het kanaal waar winkels, kerken en openbare gebouwen goed bereikbaar waren vanuit meer richtingen. Zo ontstond Klazienaveen tussen de Dordsebrug en de Trambrug. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Klazienaveen zich sterk ontwikkeld, vooral op het gebied van industrie.

Klazienaveen heeft een uitgebreid eigen winkelcentrum, een buurtgebouw en een jongerencentrum. In het zuiden van Klazienaveen wordt veel nieuwbouw gebouwd.

Extra informatie

Vereniging van Belangenorganisaties Klazienaveen
Dhr. G. de Vries 
Evenaar 44 
7891 CG Klazienaveen 
E-mail: evniene@hetnet.nl
Tel. 0591-312277