Emmer-Compascuum

Toen in de 19e eeuw de venen in de rest van het land grotendeels vergraven waren, bleef in het noordoosten van Nederland nog een stuk hoogveen onberoerd. Dit veengebied werd in het westen begrensd door de Hondsrug en in het oosten door de Duitse grens.

Het Nederlandse deel van het hoogveen maakte deel uit van een groter gebied: het Bourtangermoeras. Vanuit het noorden, westen en het zuiden werd vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in de richting van het huidige Emmer-Compascuum gegraven. In het zuiden is Emmer-Compascuum begrensd door het Oranjekanaal en in het noorden watert Emmer-Compascuum af op het Stadskanaal.

Dwars door Emmer-Compascuum liep het veenbeekje de Runde, dat gedempt werd om het veen met kanalen te ontwateren. Later werd de toen drooggevallen Runde overal weggegraven. Dit veenriviertje is vanaf 2004 weer zo veel mogelijk, al meanderend, in de oorspronkelijke bedding terug gegraven. Nu is dit een natuurgebied in ontwikkeling.

Extra informatie

Dorpsbelangen Emmer-Compascuum 
Dhr. G. Gustin 
Postbus 38 
7880 AA Emmer-Compascuum 
E-mail: info@dorpsbelangenec.nl
Tel. 0591-354705