Emmen

De gemeente Emmen bestaat uit de stedelijke kern Emmen en verschillende omringende dorpen, ieder met hun eigen karakter. Veel mensen vragen zich af hoe oud Emmen eigenlijk is. Emmen wordt voor het eerst genoemd in 1139, al heette het toen Empne.

Emmen ligt aan de voet van de Drentse Hondsrug, op de scheiding van veen en zand. Het boerenbedrijf was vele eeuwen lang de enige bron van bestaan, totdat op grote schaal werd turf afgegraven.

In de jaren 1920 en 1930 liep de turfwinning echter drastisch terug, door de opkomst van steenkool als brandstof. Werkloosheid en armoede waren het gevolg, tot de jaren vijftig waarin Emmen met steun van de rijksoverheid snel industrialiseerde en verstedelijkte. Met name de komst van ENKA (later AKZO Nobel en nu Emmtec) gaf een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid.

De welvaart en de bevolking groeide. Emmen werd een dynamische industriestad, met grote nieuwe woonwijken tot gevolg. Het resultaat was een ‘open groene stad’, met vloeiende overgangen tussen woon- en natuurgebieden.

Inwonersinitiatieven
Ben je benieuwd welke bewonersinitiatieven er in regio Emmen zijn? Bekijk ze hier! [LINK NAAR INWONERSINITIATIEVEN]

Emmen Centrum
- Naar Facebook
- Naar Twitter
- Naar de website

Extra info
EOP (Erkende Overleg Partner) Het Centrum
Het secretariaat
Weerdingerstraat 238L
7811 CG Emmen

E-mail r.weggemans3@kpnplanet.nl
Telefoon 0591-618578