Marcel Kocks: Accountancy & Fiscaliteiten

Embassadeurs zijn ondernemers die enthousiast zijn over ondernemen in de regio Emmen. Ze zetten zich samen in voor het vinden van bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen naar Emmen. Maak kennis met Marcel Kocks.

OVER

Naam: Marcel Kocks
Woonplaats: Emmen
Naam onderneming: KroeseWevers
Functie: fiscaal-jurist, partner/aandeelhouder

WAAR BENT U GEBOREN EN OPGEGROEID?

Ik ben geboren en opgegroeid in Emmen.

WAT VOOR BEDRIJF HEEFT U?

KroeseWevers is een organisatie met een unieke mix van mensen en expertises. We adviseren ondernemers op het gebied van accountancy, belastingadvies en aanverwante financiële (ondernemers)vraagstukken. We zijn een multidisciplinaire organisatie, waardoor we onze klanten volledig kunnen ontzorgen. Onze unieke werkwijze geeft onze klanten energie en maakt accountancy- en belastingadvies menselijker en flexibeler.

WAAROM BENT U ENTHOUSIAST OVER ONDERNEMEN IN EMMEN?

Natuurlijk ben ik sowieso enthousiast omdat mijn "roots" in Emmen liggen. Maar daarnaast heb ik dagelijks contact met ondernemers in en rondom Emmen, deels ook met de wortels in dit gebied maar deels ook met bedrijven en ondernemers die van buitenaf naar Emmen zijn gekomen. De mentaliteit van de ondernemers is meer dan prima en dat zorgt ervoor dat er sprake is van een goed ondernemersklimaat. Men weet elkaar te vinden als het nodig is en men gunt elkaar ook elkaars netwerk, dit zorgt ervoor dat men elkaar versterkt. Binden en verbinden zijn dan eigenlijk wel de kernwoorden.

WAT VINDT U DE STERKSTE PUNTEN VAN EMMEN?

Een zeer benaderbare overheid, mooie en goede lokale netwerken, een "no-nonsens"-aanpak en laagdrempeligheid; dit is een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat er snel geschakeld kan worden als het nodig is. Daarnaast heerst in de Emmense omgeving een goede arbeidsmoraal. Scholing en (beroeps)educatie zijn ook prima geregeld. Er is de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in cultuur en recreatie. De bereikbaarheid is in alle opzichten meer dan prima. Aspecten als ruimte, arbeidskracht, kennis en expertise zijn meer dan voldoende voorhanden. Al met al heeft Emmen, in meerdere opzichten, een goed woon- en werkklimaat.

WAAR LIGGEN VOLGENS U KANSEN VOOR EMMEN?

Iets meer de kop boven het maaiveld uitsteken, de borst vooruit en iets minder "doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg". Bescheidenheid siert de mens maar is niet altijd nodig, soms mag dit worden vervangen door Trots met een hoofdletter "T". Zoals tijdens het Nationaal Economisch Forum is gezegd door onze wethouder: "Emmen ligt aan de rand van het koninkrijk maar in het midden van de wereld!" Laten we dit met elkaar uitdragen.

VOOR WAT VOOR BEDRIJVEN IS EMMEN EEN GESCHIKTE VESTIGINGSLOCATIE?

Emmen is een prima plek voor eigenlijk alle bedrijven. Ik spreek uit jarenlange ervaring, mijn cliëntenportefeuille bestaat uit een grote diversiteit aan ondernemingen: dienstverlenend, productie, (maak)industrie, logistiek, transport, (detail)handel... Noem het maar. En dan doel ik op zowel nationaal als internationaal georiënteerde bedrijven.