Jos Schomaker: Retail

Embassadeurs zijn ondernemers die enthousiast zijn over ondernemen in de regio Emmen. Ze zetten zich samen in voor het vinden van bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen naar Emmen. Maak kennis met Jos Schomaker.

OVER

Naam: Jos Schomaker
Woonplaats: Emmen
Naam onderneming: Schomaker Mannenmode
Functie: Directeur

WAAR BENT U GEBOREN EN OPGEGROEID?

In Emmen.

WAT VOOR BEDRIJF HEEFT U?

We hebben een mode-/retailbedrijf met vestigingen in 8 plaatsen. We verkopen mannenmode en jeans en hebben inmiddels 80 medewerkers.

WAAROM BENT U ENTHOUSIAST OVER ONDERNEMEN IN EMMEN?

Ondernemen in Emmen betekent voor mij: ondernemen in een omgeving die wel de voordelen van Nederland kent en niet de nadelen. De voordelen zijn wat mij betreft o.a. de Nederlandse cultuur, de hoogopgeleide mensen en het hoge voorzieningenniveau. We hebben geen nadelen zoals files, weinig ruimte, stress door drukte, hoge woonlasten, etc.

WAT VINDT U DE STERKSTE PUNTEN VAN EMMEN?

Onder andere mijn antwoorden op de voorgaande vraag, maar ook de hele goede ligging tussen de Randstad en Duitsland/Scandinavië. Emmen heeft een uitstekende bereikbaarheid.

WAAR LIGGEN VOLGENS U KANSEN VOOR EMMEN?

De kansen voor Emmen liggen vooral bij de eerdergenoemde factoren. Door de aantrekkende economie slipt de Randstad steeds verder dicht. Files nemen toe en die de bereikbaarheid verslechtert. Dit bepaalt voor een deel de groeikansen voor het bedrijfsleven en het leefklimaat. Het lukt in onze streek nog om op tijd op een afspraak te komen. Als er bij Rotterdam een vrachtwagen schaart kan het gebeuren dat er 100.000 mensen in de file komen te staan, zoals onlangs tijdens de storm van 23 februari.

VOOR WAT VOOR BEDRIJVEN IS EMMEN EEN GESCHIKTE VESTIGINGSLOCATIE?

Emmen is in principe geschikt voor elke branche. Immers, voor ieder bedrijf is ruimte en bereikbaarheid cruciaal.