Hanny van Geffen: HBO onderwijs

Embassadeurs zijn ondernemers die enthousiast zijn over ondernemen in de regio Emmen. Ze zetten zich samen in voor het vinden van bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen naar Emmen. Maak kennis met Hanny van Geffen.

OVER

Naam: Drs. J.T. (Hanny) van Geffen
Woonplaats: Balkbrug
Naam onderneming: Stenden hogeschool
Functie: Head of School of Commerce en Locatiemanager Stenden hogeschool Emmen

WAAR BENT U GEBOREN EN OPGEGROEID?

Ik ben geboren in Lith en opgegroeid in Noord-Brabant.

BIJ WAT VOOR HOGESCHOOL WERKT U?

Stenden hogeschool biedt hbo-opleidingen (Bachelor, Associate degree en Master). Zie www.stenden.com.

WAAROM BENT U ENTHOUSIAST OVER ONDERNEMEN IN EMMEN?

Ik ben een grote voorstander van de economisch dynamische werkomgeving die we met elkaar opzetten om iedere Emmenaar perspectief voor de toekomst te kunnen bieden.

WAT VINDT U DE STERKSTE PUNTEN VAN EMMEN?

De grote variatie aan industrie en innovatie.

WAAR LIGGEN VOLGENS U KANSEN VOOR EMMEN?

Er liggen kansen in de afstemming en samenwerking en in het steviger uitdragen van de kernkwaliteiten.

VOOR WAT VOOR BEDRIJVEN IS EMMEN EEN GESCHIKTE VESTIGINGSLOCATIE?

Emmen is een geschikte vestigingsplaats voor Chemie en Logistieke bedrijven en bedrijven in de Agri Culture.