Gerecyclede kunststoffen

De regio Zuidoost-Drenthe staat bekend om zijn maakindustrie. Vooral op het vlak van kunststoffen, polymeren, vezels en garens. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar we hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, worden schaarser en de sector is opzoek naar alternatieven. Afgelopen jaar is een aantal Emmense bedrijven verenigd in SUSPACC (Sustainable Products and Chemicals Cluster). Bedrijven die hierbij aangesloten zijn, zijn allemaal bezig met het ontwikkelen en aanbrengen van duurzame vernieuwingen in gangbare producten.

De komende tijd belichten we alle acht bedrijven binnen SUSPACC. Wie zijn ze? Wat maken ze? En wat is er uniek aan hun duurzame manier van produceren? In deel 7 van deze reeks maken we kennis met Morssinkhof-Rymoplast. Dit bedrijf is de ideale partner voor het duurzaam hergebruik van kunststoffen.

INTERNATIONAAL

Het bedrijf is met 8 vestigingen binnen Europa een van de toonaangevende partners op het gebied van kunststof recycling. De Morssinkhof groep biedt totaal oplossingen voor kunststof uitval- en afvalstromen door met behulp van mechanische recycling de inzet van hoogwaardige gerecyclede grondstoffen mogelijk te maken. Jaarlijks verwerkt het bedrijf ca. 225.000 ton kunststof tot een hoogwaardig maalgoed, re-granulaat of compound. Op de locatie Emmen is Morssinkhof sinds 2008 in het bezit van de voormalig Diolen SSP en garenfabriek. De SSP capaciteit wordt inmiddels weer volledig benut. Momenteel wordt er hard gewerkt om ook het garenbedrijf weer te laten starten, maar nu op basis van een 100% gerecyclede PET grondstof!

Een steeds groter wordende uitdaging van de huidige maatschappij is het optimaal benutten van grondstoffen.

LID VAN SUSPACC

Vanuit de binding met Emmen is het bedrijf lid geworden van SUSPACC.NL. Productie en Innovatie Directeur (r)PET Mark Ruesink: “Een steeds groter wordende uitdaging van de huidige maatschappij is het optimaal benutten van grondstoffen. We willen af van het gebruik van fossiele grondstoffen en wij zien de oplossing hiervan in de circulaire economie, dus de keten weer gaan sluiten. Om die slag te maken richten we ons onder andere op het recyclen van primaire grondstoffen voor de kunststofindustrie. Daarmee voorkomen we de uitputting van natuurlijke grondstoffen, realiseren we energiebesparing en wordt de afvalberg verminderd.” Mocht er toch nieuwe grondstof benodigd zijn, dan natuurlijk  het liefst op basis van biobased materialen.

KANSEN OP EUROPESE MARKT

Morssinkhof heeft al 50 jaar ervaring op het gebied van de recycling van kunststoffen en vindt het daarnaast belangrijk dat de bedrijvigheid in de regio Emmen in dezelfde keten verder kan floreren. Ruesink: “Klopt. Vanuit die gedachte zijn we lid geworden van het bedrijvennetwerk SUSPACC.NL. Dit netwerk maakt het mogelijk om samen met MKB-ers uit de regio een eenheid te vormen richting kennisinstellingen en overheden. Met het bedrijvennetwerk worden we nog zichtbaarder en krijgen we meer kansen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Zo is SUSPACC.NL volwaardig lid van het BIC, het Europese Biobased Industries Consortium. Met dit lidmaatschap hebben de leden van het netwerk een directe lijn met Brussel en dat vergroot de kansen die er Europees gezien liggen. Daarnaast wordt door het netwerk de onderlinge samenwerking versterkt en dat heeft weer positieve gevolgen voor het succesvol ondernemen in de regio.”

Morssinkhof Plastics | Gerecyclede kunststoffen

Morssinkhof Plastics | Gerecyclede kunststoffen