Bloedtransfusiezakken en -systemen

Als je bloeddonor bent of ooit een operatie hebt ondergaan waarbij je bloed aangevuld moest worden, dan ken je ze vast wel: de doorzichtige bloedzakken en bijbehorende bloedtransfusie apparaten. Maar wist je dat deze in Emmer-Compascuum gemaakt worden?

Belangrijk kenniscentrum

Fresenius Kabi is al sinds 1979 een belangrijke werkgever in Zuidoost-Drenthe. De fabriek in Emmer-Compascuum neemt binnen Fresenius Kabi een belangrijke plaats in bij de productie van disposables voor bloedtransfusie en de scheiding van bloedbestanddelen. Deze complexe systemen worden in Nederland en daarbuiten op grote schaal door bloedbanken gebruikt bij het opvangen, bewaren en bewerken van bloed en bloedbestanddelen. Ziekenhuizen en klinieken over de hele wereld gebruiken de systemen voor bloedscheiding bij het behandelen van patiënten met ziekten die met bloed te maken hebben. De locatie in Emmer-Compascuum is op het gebied van transfusie-disposables het kenniscentrum binnen de groep van productielocaties, wereldwijd. En onderdeel van de belangrijke “Lifescience-industrie” in Noord-Nederland. Wij spraken Claas Frankena, Manager Operations APS, over deze bijzondere producten.

Disposables voor bloedtransfusie

De afdeling Blood Processing Systems maakt bloedzakken en naalden voor zowel eigen gebruik als voor de zusterbedrijven in Tsjechië, Oostenrijk en Brazilië. Per jaar worden wordt 54 miljoenen bloedzakken en 12 miljoen naalden gemaakt in grotendeels in volcontinu dienst. Claas: “Deze machines zijn hoog complex en in samenwerking tussen machinebouwers en eigen specialisten ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd. Daarnaast kunnen per jaar tot 1,4 miljoen bloedzaksystemen geassembleerd worden op de bijna compleet geautomatiseerde lijn. Een bloedzaksysteem bestaat veelal uit meerdere bloedzakken, een filter, aanpriknaald(en) en alles verbonden door slangen. Klaar voor bloedafname én bloedverwerking in één keer. Sterilisatie d.m.v. stoom zorgt voor steriele producten.”

Vestiging in Emmer-Compascuum bestaat sinds 1979 en telt ca. 500 werknemers.

Autologe transfusie

“De afdeling Apherese Processing Systems maakt complexe systemen voor het scheiden van bloed in verschillende bestanddelen. De scheiding wordt gedaan door een “kamer” met bloed met ±2000 omwentelingen per minuut rond te draaien. Van deze producten worden per jaar ±800.000 gemaakt.

De systemen voor autotransfusie worden in de operatiekamer gebruikt: bij een operatie met veel bloedverlies wordt het bloed afgezogen, gefilterd, gecentrifugeerd en vervolgens krijgt de patiënt zijn eigen rode bloedcellen terug. Oftewel, geen risico op overdraagbare ziekten van anderen (donoren).

De systemen voor cel separatie worden niet tijdens een operatie gebruikt. Van een patiënt óf een donor kunnen met deze methode bijvoorbeeld stamcellen ‘geoogst’ worden. Bij patiënten met bepaalde soorten kanker kunnen stamcellen van een donor het verschil tussen leven en dood zijn. Een verantwoordelijk en zeer waardevol product, waarvan er jaarlijks 200.000 gemaakt worden. Elk product bestaat uit meer dan 100 componenten die door deskundige en ervaren medewerkers in elkaar gezet worden.”

Kenniscentrum voor techniek en regelgeving

De vestiging in Emmer-Compascuum heeft tientallen mensen in dienst die producten ontwikkelen (Research & Development) in nauwe samenwerking met collega’s in Duitsland, voor de productiebedrijven over de hele wereld. Tevens is er een afdeling Technologie & Enginering die productiemethoden (technieken) ontwikkelen voor de locatie in Emmen en de zusterbedrijven in Europa, Brazilië en China. Tenslotte zijn er afdelingen die gespecialiseerd zijn in sterilisatie en bijvoorbeeld wet- en regelgeving waaraan deze producent van medische producten moet voldoen. Ook weer in dienst van álle bedrijven in het netwerk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Fresenius Kabi of wilt u activiteiten onderbrengen op het terrein/in het gebouw? Neem dan gerust contact op met Claas.Frankena@Fresenius-Kabi.com.