Akkerbouw sensor

Duurzame akkerbouw met behulp van een sensor en een app. Door sensortechnologie en internet te combineren kunnen telers gedurende het groeiseizoen hun teelt continu volgen en bijsturen en is teeltinformatie makkelijk deelbaar met de omgeving. 

Het door Dacom ontwikkelde AYM systeem geeft telers en de agribusiness over de hele wereld praktische oplossingen voor winstgevende en duurzame akkerbouw. Dacom is een innovatief hightech bedrijf dat gespecialiseerde hardware en online adviesdiensten ontwikkelt en levert aan akkerbouwbedrijven en de agribusiness over de hele wereld.

Voor winstgevende en duurzame akkerbouw.

Dacom

Dacom kent haar oorsprong in het Emmense Zuidbarge. In de jaren 80 startte Jan Hadders met het inzetten van IT oplossingen om gedurende het seizoen de teelt van gewassen te optimaliseren en rendement te vergroten. Dacom is tegenwoordig wereldwijd toonaangevend met state of the art Agri Yield Management (AYM) systemen. Janneke Hadders heeft inmiddels de leiding overgenomen.