SUSPACC

SUSPACC staat voor Sustainable Product and Chemicals Cluster. Het doel van SUSPACC is drieledig. Voorzitter Bart Labrie: “Met de oprichting van SUSPACC willen we ten eerste de gemeenschappelijke belangen van het MKB behartigen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast willen we de groene chemiesector in de regio verder ontwikkelen én dragen we bij aan het versterken van de onderlinge relaties tussen het lokale MKB.”

Groene oplossingen
De nadruk van het netwerk zit in duurzame, biobased en circulaire oplossingen. “De economie en de wereld verandert, zo ook het gebruik van grondstoffen. Traditionele fossiele grondstoffen worden schaarser en de sector is opzoek naar alternatieven. Wij spelen in op deze veranderingen door in te zetten op duurzame oplossingen in de chemische industrie."

Meer informatie over SUSPACC
Bezoek de website van SUSPACC

Contact & meer info
SUSPACC 
Bart Labrie (voorzitter SUSPACC)
T 06-46054869 
Route beschrijving