Praktijkbegeleider stichting De Toegang - specialisatie Jeugd

 • Geplaatst op:10-03-2017

Inrichting organisatie

De toegangstaken Wmo zijn per 1 januari 2017 ondergebracht in Stichting De Toegang. Op dit moment wordt de Stichting De Toegang gevormd door een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder, twee teamleiders en 6 toegangsteams bestaande uit medewerkers toegang specialisatie Wmo (2 tot 3 medewerkers per toegangsteam) en administratief ondersteuners. Vanaf 1 juli worden de taken van De Toegang uitgebreid met de toegangstaken jeugdhulp: “medewerkers toegang specialisatie jeugd” en een aantal “praktijkbegeleiders toegang specialisatie jeugd”. Na de zomer 2017 volgen de toegangstaken voor hulpmiddelen, vervoer en schulddiensterlening en in 2018 toegangstaken vanuit de participatiewet.  De medewerkers toegang, de praktijkbegeleiders en de administratief ondersteuners worden functioneel aangestuurd door de teamleiders. De medewerkers toegang werken op basis van het ‘T-shaped professional’ concept. Iedere medewerker brengt een stuk specialisme in het team, maar ontwikkelt zich daarnaast in de breedte als generalist op het volledige takenpakket van het toegangsteam.  De Toegang wil professionals ontwikkelen die naast de benodigde competenties en basisattitude, verder kijken dan de standaardoplossingen en die zelfstandig beslissingen kunnen nemen en handelingsmandaat op eisen. De Stichting levert (in samenwerking) een belangrijke bijdrage in de transformatie: aandacht voor (nieuwe) maatwerkoplossingen, efficiënte integrale samenwerking en het optimaal benutten van het netwerk van het gezin.

Taken en verantwoordelijkheden

De medewerkers toegang raadplegen in eerste instantie hun directe collega’s als zij advies nodig hebben bij hun werk op casuïstiekniveau. Moeilijke beslissingen nemen de medewerkers gezamenlijk. Daarbij kunnen zij ook gebruik maken van gespecialiseerd advies van externe organisaties. Daarnaast zijn er binnen De Toegang praktijkbegeleiders beschikbaar die een integrale kijk hebben en beschikken over zowel wetenschappelijke als basis juridische kennis (jeugdwet, Wmo, participatiewet). De praktijkbegeleider kan de medewerker toegang ondersteunen en adviseren bij “wat” en “hoe” te handelen in de praktijk. Daarnaast heeft de praktijkbegeleider zich diverse inhoudelijke beleidsonderwerpen en specifieke werkprocessen eigen gemaakt, zodat de medewerker toegang ook hiervoor beroep kan doen op de praktijkbegeleider. Hierbij kun je denken aan thema’s zoals privacy, gezag en omgang, jeugdstrafrecht en de aandachtsgebieden kindermishandeling en huiselijk geweld, gesloten jeugdzorg en raadsmeldingen.   De praktijkbegeleider toegang specialisatie jeugd ontwikkelt zich breed en maakt zich dus ook de Wmo, schulddienstverlening en participatie eigen. We verwachten van de medewerkers toegang dat zij gezinnen daar waar nodig ondersteunen en versterken bij het organiseren van zorg en de eigen regie. We verwachten van de praktijkbegeleider hetzelfde: het ondersteunen/ versterken van de medewerker toegang in de uitvoering van het werk, daar waar nodig.

 Ondersteunen en adviseren van de medewerkers toegang

 • Je ondersteunt en geeft de medewerkers toegang desgevraagd of waar nodig advies: bij de uitvoering van het werk, gespreksvoering of houding en gedrag.
 • Je faciliteert en begeleidt de casuïstiekbesprekingen waarin belangrijke of ingrijpende beslissingen genomen worden.
 • Je coacht de medewerkers toegang op transformatie (is een gezamenlijke opgave van teamleiders en praktijkbegeleiders): aandacht voor (nieuwe) maatwerkoplossingen, efficiënte integrale samenwerking, optimaal benutten van het netwerk van het gezin.
 • Je bevordert de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van de medewerkers toegang door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en (het organiseren van) leeractiviteiten.
 • Je stelt diverse werkprocessen op, houdt deze bij en zorgt ervoor dat deze toegankelijk en makkelijk toepasbaar zijn voor de medewerkers toegang. Je bevordert hiermee het eenduidig werken.
 • Je vertaalt gemeentelijk beleid naar de praktijk en zorgt ervoor dat deze toegankelijk en makkelijk toepasbaar zijn voor de medewerkers toegang.
 • Op basis van casuïstiek signaleer je samen met de teamleiders en de medewerkers toegang patronen. Deze patronen vertaal je samen met relevante partners naar collectief (preventief) zorgaanbod en verbeteringen in de samenwerking.
 • Je bent aandachtsfunctionaris op het gebied van Kindermishandeling en Huiselijk geweld, of gesloten jeugdzorg of de raadsmeldingen.

Samenwerking

Je hebt een belangrijke rol in de verbinding met externe organisaties. Je vormt een netwerk met andere professionals in het werkgebied die relevant zijn voor het kunnen samenwerken bij meervoudige hulp aan een jeugdige. Je communiceert binnen De Toegang over activiteiten die van belang zijn voor de coördinatie en afstemming van werkzaamheden. Je levert een praktische en organisatorische bijdrage aan het functioneren van de organisatie.

Opleiding, competenties en persoonlijke kwaliteiten

De Toegang werft op dit moment 2 fte praktijkbegeleiders toegang specialisatie jeugd. Hierbij krijgt een aantal medewerkers die momenteel werkzaam zijn bij het CJG Emmen, voorrang in de procedure.

Je hebt

 • een afgeronde Master Integrale Jeugdhulp, Jeugdzorg of Social Work of een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of psychologie;
 • minimaal 2 jaar praktijkervaring in de jeugdhulp;
 • basis wetenschappelijke kennis over opvoeden en opgroeien, ontwikkeling, gedrag en de meest voorkomende stoornissen;
 • basis wetenschappelijke kennis over effectieve interventies;
 • juridische basiskennis ten aanzien van de Jeugdwet, Wmo-wet, Participatiewet. De kennis op het gebied van jeugd is een vereiste, kennis op het gebied van de Wmo-wet en/of participatiewet is een pré;
 • juridische basiskennis ten aanzien privacy, gezag en omgang, jeugdstrafrecht.

Je bent goed in

 • het op een begrijpelijke manier overbrengen van informatie en advies;
 • samenwerken met zowel je collega’s in De Toegang als met externe organisaties;
 • het ondersteunen/coachen van medewerkers toegang bij: het nemen van (zwaarwegende) beslissingen, het opeisen van handelingsmandaat en tegengestelde belangen. Je ondersteunt en versterkt maar neemt niet over;
 • het analytisch en overstijgend meedenken met medewerkers toegang;
 • het begeleiden van medewerkers toegang in het methodisch en oplossingsgericht werken.

Verder

 • ondersteun je het gedachtegoed van de transformatie in het sociaal domein
 • ben je doortastend;
 • ben je een netwerker en verbinder pur sang;
 • ben je in staat om in hectische situaties overzicht te houden;
 • pas je je makkelijk aan, aan veranderende omstandigheden;
 • ben je motiverend en enthousiasmerend;
 • ben je in staat de deskundigheid in het team te vergroten.

Aanbod

We hanteren de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De functie is gewaardeerd op schaal 10.   Je krijgt per 1 juli een arbeidsovereenkomst bij Stichting De Toegang voor bepaalde tijd van een jaar met de intentie om daarna over te gaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Procedure

Meer informatie over Stichting De Toegang en de werkwijze van de toegangsteams kun je vinden op www.detoegangemmen.nl. Heb je vragen over de vacature, dan kun je een mail sturen met daarin je telefoonnummer naar Patricia van der Zalm p.vdzalm@detoegangemmen.nl (teamleider). Zij belt je dan terug.   De procedure bestaat uit twee gesprekken na elkaar van elk een half uur. De selectiegesprekken vinden plaats op: 6, 7, 10 en 11 april tussen 9.00 en circa 18.00 uur in Dorpshuis ’t Hoefijzer (Zuidbarge), Zuidbargerstraat 94, 7812 AK Emmen.   De selectie vindt plaats door een teamleider van De Toegang en drie onafhankelijke externe adviseurs. Uiterlijk 14 april krijgen de kandidaten die op gesprek zijn geweest, bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor de functie.   De geselecteerde kandidaten moeten er rekening mee houden dat zij in de maanden mei en juni voor een aantal dagdelen beschikbaar moeten zijn voor kennismaking en training zodat zij voldoende toegerust zijn om per 1 juli in de Stichting en de zes toegangsteams te kunnen werken.

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast over het bovenstaande? Stuur dan voor zaterdag 1 april 2017 je sollicitatie met curriculum vitae in op de website www.vooruitindrenthe.nl. De werving en selectieprocedure ligt bij stichting de Toegang en dit wordt digitaal ondersteund door de Gemeente Emmen.