BVE docent 1 NT2 (inburgering)

  • Geplaatst op:10-03-2017

SECTOR DC START:

DC Start biedt opleidingen en cursussen die toe leiden naar de arbeidsmarkt of naar een (beroeps)opleiding, zoals Entree, Vavo, basisvaardigheden taal en/of rekenen met ondersteunende digitale vaardigheden en taal- en inburgeringscursussen voor anderstaligen  (NT2).

 0.3 – 0.7 FTE
MAXIMUMSCHAAL LB (€ 2.687,- - € 4.019,- bij een volledige betrekking)
LOCATIE: Emmen en Assen
VACATURENUMMER DCS 17/02

Deze vacature wordt in- en extern uitgezet.

NADERE INFORMATIE
Voor nadere informatie over de functie kunt u bellen met Ellen Bos, opleidingsmanager DC-Start (Emmen),  telefoon: 0657884250.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u dit kenbaar maken door uw cv en brief met motivatie en uw beschikbaarheid, onder vermelding van het vacaturenummer te mailen naar vacatures@drenthecollege.nl.
(Graag in de brief vermelden op welke dagen u eventueel beschikbaar bent.)
Uw reactie dient uiterlijk 16 maart aanstaande in ons bezit te zijn.

HOOFDBESTANDDELEN VAN DE FUNCTIE
Voor NT2 zoeken we docenten voor het geven van lessen in het kader van de Wet Inburgering. De docenten die we zoeken zijn met name betrokken bij deelnemers die net starten met hun inburgeringstraject. 
Vaak gaat een alfabetiseringstraject vooraf aan de voorbereiding op het inburgeringsexamen en staatsexamen.

FUNCTIE-EISEN

  • Onderwijsbevoegdheid (1e graads of 2e graads bevoegdheid) of PABO aangevuld met bevoegdheid voor lesgeven in de BVE (volwassenonderwijs)
  • NT2 diploma/certificaat (of de bereidheid om deze te halen);
  • Coachende vaardigheden;
  • Kunnen differentiëren;
  • Maatwerk kunnen leveren;
  • Ervaring en affiniteit met de doelgroep;
  • Competenties: samenwerken met collega’s, resultaatgerichtheid, richting geven, begeleiden van deelnemers, groepsmanagement, oordeelsvorming, werkveldgerichtheid, zelfontwikkeling.

OVERIGE OPMERKINGEN
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
Dienstverband: in eerste instantie tijdelijk tot de zomervakantie met uitzicht op verlenging.