Wandelen voor Vrede

De Ambassade van Vrede Emmen organiseert een Walk of Peace (Wandeling voor Vrede) voor alle inwoners van de gemeente Emmen. De Walk of Peace is onderdeel van de landelijke Vredesweek, een initiatief van PAX, en heeft als doel de deelnemers aan het denken te zetten over vrede en hoe wij zelf in Emmen aan vrede kunnen bijdragen. Door elkaar te ontmoeten en uit te stralen dat we bruggen willen slaan.

Vrede verbindt over grenzen

De Vredesweek heeft als thema ‘Vrede verbindt over grenzen.’ Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Op bijgaande foto van de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico is te zien hoe  grenzen een kunstmatig karakter kunnen hebben. Aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Toenadering, dat is de sleutel van vrede. Niet kijken naar wat de ander is, maar zien wie de ander is. Wie een verbindende kracht wil zijn moet ook over grenzen heen. Ja, dat kunnen grenzen zijn tussen landen, culturen en religies die we moeten overbruggen als we ons samen willen inzetten voor vrede. Maar het grensoverschrijdende karakter van de verbindende kracht ligt ook dichterbij, in onszelf.

De Walk of Peace start om 14.00 uur bij de muziekkoepel op het Marktplein en wordt geopend door burgemeester Eric van Oosterhout. De route door het centrum voert langs markante plaatsen zoals de oude begraafplaats, het Rensenpark, de Vredesboom en het stationsgebied.  Onderweg wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan het thema ‘grenzen’. Diverse levensbeschouwelijke organisaties dragen hieraan bij. De wandeling wordt rond 16.30 afgesloten in de Grote Kerk.

Meer informatie

Iedereen is van harte welkom om mee te lopen, met elkaar in gesprek te gaan en te tonen dat we ervoor kiezen om op een vredelievende wijze met elkaar om te gaan, ongeacht geloof, afkomst, huidskleur, of welk kenmerk dan ook. Aanmelden kan via avvemmen@gmail.com. Meer informatie is te vinden op de website van PAX: www.vredesweek.nl.