Lezing Sint Maarten en Halloween

Van Gogh Huis, Van Goghstraat 1, Nieuw Amsterdam

Lezingen

In samenwerking met het van Gogh Huis organiseert het Dorpsarchief Nieuw Amsterdam/Veenoord op 6 november de lezing Sint Maarten en Halloween.

Dit verhaal wordt verteld door neerlandicus en historicus Henk Nijkeuter uit Gieten. In Nederland is een traditie om voor 11 november allerlei lekkers in huis te halen. In het begin van die avond gaan de kinderen in kleine groepjes de huizen langs. Verlegen gezichtjes, beschenen door het iele lichtje van de lampion, verschijnen in de deuropening. Dan komt een nauwelijks verstaanbaar Sint-Maartenliedje op gang.
U hoort deze avond alles over de achtergronden van dit feest.
Ook wordt ingegaan op de Angelsaksische concurrent van het Sint-Maarten feest: het griezelfeest Halloween.

Meer informatie

De lezing begint om 19.30 uur en de kosten zijn € 6,50 p.p.
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van het Van Gogh Huis