Kijken met andermans ogen

Noorderplein 101, Emmen

Emmen Centrum

Op zaterdagmiddag 13 april wordt een gedeelte van de bibliotheek aan het Noorderplein in Emmen ingericht als Mensenbibliotheek. Dit is een bibliotheek… met mensen. Hier ‘leen’ je levende boeken. Deze boeken zijn mensen als een transgender, autist, vluchteling of iemand met zware schulden. Iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden.

Begrip in onze samenleving

De Mensenbieb brengt mensen letterlijk met elkaar in gesprek en draagt daardoor bij aan verbinding en meer wederzijds begrip in onze samenleving. De Mensenbieb is een organisatie zonder winstoogmerk, met als doel een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht komt. In de Mensenbieb ontmoet je iemand die je anders niet snel persoonlijk zou spreken. Zoals je in een gewone bibliotheek een boek leent, zo ‘leen’ je in de Mensenbieb een ander mens.

Je mag 20 minuten of een halfuur met iemand uit de Mensenbieb spreken. Daarmee leer je de verhalen kennen die schuilgaan achter een naam, een woord, een gezicht. Mensenbieb-ontmoetingen kunnen je blik verruimen en werelden openen waar je geen weet van hebt. De Mensenbieb is sinds 2005 actief. Sindsdien kwam ze op talloze congressen, in bibliotheken, in kerken en op scholen.

Meer informatie

De Mensenbieb is ‘open’ van 13.30 tot 15.45 uur en is gratis.