Kenniscafé Emmen......Water!

van Schaikweg 94, Emmen

Lezingen

Smeltende ijskappen, steeds minder sneeuw op hoge bergtoppen, tsunami’s en  overstromingen, water tekorten, dalingen in het grondwaterniveau als gevolg van aanhoudende droogte. En meer. Het weer wordt extremer. Water is daarmee dan ook een steeds actueler thema geworden.

Hoe staat het er voor met water in meerdere opzichten?

Klimaatverandering staat nu dan ook hoog op de politieke agenda. En mede met het oog op de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart komt het goed uit dat op woensdag 13 maart drie specialisten op watergebied in het Kenniscafé Emmen hun verhaal komen doen.

Anco van den Heuvel (1972, Staphorst) is Ingenieur Milieukunde en werkzaam bij Rijkswaterstaat. Zijn deskundigheid is waterveiligheid. Sinds 2015 maakt hij ook deel uit van het Landelijk Crisis Expertteam, dat onderdeel is van Watermanagement Centrum Nederland. De presentatie van Anco van denHeuvel richt zich dan ook op de geschiedenis van overstromingen in Nederland en de invloed van Ir. Lely op het Nederland van nu. Ook gaat hij in op de weersvoorspellingen op mogelijke overstromingen.
Jord Warmink (1980, Zuidwolde) is fysisch geograaf en werkzaam als universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Enschede. Hij zal bij zijn presentatie aan de hand van verschillende voorbeelden ingaan op de vraag hoe goed we de effecten van klimaatverandering op riviersystemen eigenlijk kunnen voorspellen en wat dit betekent voor ingrepen in rivierbeheer.
Johan Bel (1965, Hoogeveen) is werkzaam bij de Waterfabriek Hardenberg. Het klimaat verandert en daardoor zullen we anders met (regen)water om moeten leren gaan. Johan Bel neemt u mee in de mogelijkheden die er nu al zijn als het gaat om waterbesparing, opvang- en gebruik van regenwater, hergebruik van grijs en zwart water.

Meer informatie

Woensdag 13 maart a.s. wordt deze avond gehouden in NHL Stenden Hogeschool aan de Van Schaikweg in Emmen. Aanvang van de avond is 19.30 uur. Zaal open vanaf 18.45 uur. Entree is, inclusief koffie/thee vooraf en in de pauze  èn een hapje/drankje na afloop, € 8,- per persoon. Aanmeldingen/ticketing vooraf verplicht via www.kenniscafe-emmen.nl