Eindverkoop Sociale Hulp Rode Kruis

Slenerrink 272, Emmen

Evenementen

Op zaterdag 1 juni 2019 van 10:00 tot 15:00 uur vindt in het Rode Kruisgebouw aan de Slenerbrink 272 een grote verkoop plaats van diverse handgemaakte producten. Deze artikelen zijn door deelnemers aan de creatieve bijeenkomsten van de Sociale Hulp van het Rode Kruis gemaakt.

Het Nederlandse Rode Kruis

Al enige tijd is het Nederlandse Rode Kruis bezig met een herstructurering van haar activiteiten. Uitgangspunt hierbij is hulp aan mensen in nood, zonder onderscheid. Daarbij is sprake van vijf kerndiensten: noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en hulp bij zelfredzaamheid. Voor al deze diensten geldt: voorkomen van de gevolgen van een noodsituatie, tijdelijkheid en gericht op eigen kracht.

Stoppen met sociale hulpactiviteiten

Per 1 januari 2020 stopt het Rode Kruis in Nederland daarom met haar sociale hulpactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de handwerk groep. In Emmen stoppen de sociale hulp activiteiten vóór het aanbreken van de vakantieperiode en bijgevolg zullen de handgemaakte spullen op zaterdag 1 juni worden verkocht. De opbrengst gaat direct naar de sociale hulp groep en wordt gebruikt om de activiteiten buiten het Rode Kruis verder te laten gaan, zelfstandig of door aan te sluiten bij een andere vereniging of stichting.

Tijdens de verkoop is ook een informatiestand ingericht over onder andere de diverse mogelijkheden om een EHBO- of reanimatie cursus te volgen, het noodhulpteam, of onze activiteiten binnen de bevolkingszorg