De democratie leeft!

Noorderplein 100, Emmen

Lezingen

Op donderdag 14 maart organiseert Bibliotheek Emmen in samenwerking met ProDemos een informatieavond over de verkiezingen van 20 maart. Alle Nederlandse burgers van 18 jaar en ouder kunnen naar de stembus voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Maar waarvoor stem je nu eigenlijk? En wat wordt er met jouw stem gedaan? Hoe werkt dat allemaal?

Pro Demos

Tijdens deze avond krijg je op een leuke en toegankelijke manier informatie over hoe de democratie in Nederland in elkaar steekt. Ook zijn er een aantal mensen van de kieslijst in de provincie Drenthe aanwezig met wie jij in gesprek kunt gaan. In ieder geval hebben de Partij voor de Dieren, de PVV en het CDA hiervoor hun medewerking toegezegd.

ProDemos is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie. ProDemos informeert burgers over de Nederlandse democratische rechtsstaat en stelt iedereen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen

Meer informatie

De avond begint om 18:00 uur. Graag van te voren opgeven via de balie in de bibliotheek (0591-681444). De toegang is gratis!