Bijeenkomst voor senioren, ‘Het Fitte Brein’.

Noorderplein 101, Emmen

Emmen Centrum, Kleinschalige activiteiten voor inwoners

Hoe oud we worden, weet niemand. Maar hoe we oud worden, dat is wél te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door onze hersenen te stimuleren. Dat helpt om ze fit te maken en te houden, anders verliezen ze aan kwaliteit. Vraag: hoe fit is uw brein? Uit onderzoek is gebleken dat dagelijks bewegen een positief effect heeft op het vertragen en voorkomen van vergeetachtigheid en dementie. Ook het leiden van een actief leven met diverse interesses heeft een positief effect op het behouden van een fit brein.

Bijeenkomst

Dinsdag 16 april vindt om 9.30 uur in de bibliotheek aan het Noorderplein een bijeenkomst plaats getiteld: ‘Het Fitte Brein’. Deze is bedoeld voor senioren uit de gemeente Emmen. ‘Het Fitte Brein’ wordt georganiseerd door Sedna, de Bibliotheek en de Buurtsportcoach Senioren van de gemeente Emmen.

Het eerste half uur is er een lezing die bruikbare tips geeft om het brein zo lang mogelijk fit te houden. Daarna wordt het geheugen geactiveerd middels leuke spelletjes. Na een korte pauze is er de workshop ‘training van de hersenen door middel van bewegen’. De afsluiting is om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch. De kosten voor deze ochtend zijn € 5,00 incl. koffie/thee en lunch. Degene die niet mee wil lunchen betaalt € 2,00.

Opgave

Meedoen? Opgave vóór 9 april bij Petra van den Bosch, buurtsportcoach Senioren van de gemeente Emmen. Dat kan door te bellen met: 06113943 01 of mailen naar p.vdbosch@emmen.nl. Bij de opgave naam, adres, telefoonnummer en eventueel een mailadres vermelden. Vermeld ook of u wilt deelnemen aan de lunch.