4 Green Support

4 Green Support

4 Green Support is een sociale onderneming die zich met veel enthousiasme bezig houdt met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van uiteenlopende activiteiten die een sociale en/of ecologische meerwaarde creëren voor de samenleving.  Ook brengt 4 Green Support mensen die werken vanuit een sociale, duurzame, MVO visie in contact met hun doelgroep en met elkaar.

4 Green Support zet zich in om techniek, innovatie en duurzaamheid in de regio te stimuleren en mensen hiervoor te enthousiasmeren.

4 Green Support draagt bij aan / verzorgt de organisatie voor:

Emmense Uitdaging
Verbinden van maatschappelijke organisaties,  stichtingen en verenigingen met het Emmense bedrijfsleven. Stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen.
Meer informatie

Innofuture
Enthousiasmeren voor techniek & innovatie in de regio. Kinderen en jongeren laten zien hoe tof techniek & innovatie is. Zichtbaarheid van de werkgelegenheid in de Tech-sector vergroten. Start-Event op 1 & 2 februari bij Hotel Fletcher in Emmen.
Meer informatie

Emmen Goes Eco
​​Organisatie van het jaarlijkse duurzaamheidsvenement in het Centrum van Emmen. 
Meer informatie

GreenDrinks Zuidoost Drenthe 
Organisatie netwerkbijeenkomsten voor mensen uit Ondernemingen, Onderwijs en Overheid, die het Milieu (Planet) en de zorg voor de Mens (People) een warm hart toedragen en aan de verbetering daarvan een bijdrage willen leveren. 
Meer informatie

Betekeniseconomie Drenthe
Versterken en vergroten van de leefbaarheid en betrokkenheid in onze prachtige provincie. We geloven dat betekenisvol ondernemen hiervoor de sleutel is. Daarom willen we dit stimuleren. We brengen betekenisvolle ondernemers samen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken.
Meer informatie

Meer informatie 4 Green Support

Linda Meijer | Website | E-mail |
06 4923794