Over Emmen. Maak het mee!

Emmen. Maak het mee! is een initiatief van Stichting Marketing Regio Emmen. Marketing Regio Emmen zet zich in voor het vergroten van de aantrekkingskracht van alle wijken en dorpen in de gemeente Emmen. De activiteiten zijn gericht op aantrekken en behouden van inwoners, bedrijven, studenten en toeristen. Met als doel het economisch versterken van de regio.

Vragen? Neem contact met ons op!

Visie

Om Emmen onderscheidend te positioneren is het noodzakelijk om Emmen op eenduidige en consistente wijze te profileren. Dit zorgt voor focus en samenhang. Het vormt het kader voor een gerichte doelgroepbenadering met als belangrijkste doel inwoners, ondernemers en toeristen te interesseren en te behouden voor de regio en een positieve bijdrage te leveren aan de regionale economie. Voorwaarde voor een succesvolle positionering van Emmen en de drie domeinen wonen, werken en vrije tijd, vormt de samenwerking met de relevante stakeholders in de regio. Tenslotte zijn de inwoners en ondernemers van Emmen 'eigenaar' van het merk Emmen en 'maken' zij de 'producten' die Emmen onderscheidt van andere regio's. SMRE werkt daarom nauw samen en zoekt actief de samenwerking met stakeholders binnen de genoemde domeinen.

Hier gaan we voor

Het merk Emmen wil op positieve wijze laten zien wat er door mensen in de regio Emmen wordt gepresteerd. Het merk haakt aan op de verborgen trots van de doelgroep. Elke inwoner van de regio Emmen vertelt een positief verhaal over de regio. Het merk zal de inwoners ‘munitie’ geven zodat positieve verhalen worden doorverteld. Onze ambitie is om 100.000 pratende reclamezuilen te krijgen. Het doel van regiomarketing is het aantrekken en behouden van inwoners, bedrijven en recreanten om bij te dragen aan de regionale ontwikkeling.

Partners

Wij werken samen met onze partners: Gemeente Emmen, Rabobank Emmen - Coevorden en Domesta.

Organisatiestructuur

Stichting Marketing Regio Emmen is een onafhankelijke organisatie. De bestuursleden van de stichting zijn:

  • Johan Baltes - voorzitter
  • Ronald Klarus - bestuurslid
  • Pieternel Schomaker - secretaris
  • Erik Roelofs - penningmeester
  • Annette Verhoef - bestuurslid

Daniëlle van der Ark is door het bestuur van de stichting aangesteld als regiomarketeer.

De Raad van Advies adviseert de stichting en vormt een brug naar de samenleving. De leden van de Raad van Advies vertegenwoordigen: MKB, ondernemers, wonen, cultuur, sport, onderwijs, recreatie, horeca, verblijfsaccommodaties, toerisme en inwoners.

Huisstijl toolkit

Om tot een goede gezamenlijke marketing van Emmen te komen, stimuleren we regio's, ondernemers en toeristische organisaties zoveel mogelijk om gebruik te maken van (onderdelen van) de huisstijl van Emmen. Maak het mee! Hierdoor creëeren we gezamenlijk een eenduidige en herkenbare uitstraling richting de potentiële gast.

Klik hier voor meer informatie.