Terugblik eerste Matchday

Jaarlijks studeren enkele honderden in de gemeente Emmen woonachtige HBO(+) talenten af. De meesten studeren af bij Stenden Hogeschool in Emmen, maar enkelen ook bij Hanze Hogeschool in Groningen, Windesheim in Zwolle en NHL in Leeuwarden. Ze zijn op zoek naar een baan. Doordat ze niet altijd goed zicht hebben op het HBO(+) startersbanen potentieel in de regio, zoeken ze in een groter gebied dan alleen Emmen en omgeving. Als er eenmaal een passende baan is gevonden in een regio relatief ver weg van Emmen, dan is een verhuizing vaak een onvermijdelijk gevolg. Een zogenaamde braindrain is het geval. Dit heeft een negatief effect voor de regio. Het talent verlaat de regio, kan niets meer toevoegen aan het regionale bedrijfsleven en gaat ook als consument verloren.

Voor bedrijven geldt dat het in de praktijk niet altijd even eenvoudig is om geschikte regionale talenten te vinden voor een startersvacature. Als dit structureel het geval blijft, overwegen bedrijven om naar een regio te verhuizen waar meer aanbod van talenten voor handen is. Het vertrek van een bedrijf heeft vanzelfsprekend een negatief effect op de regionale economie en werkgelegenheid.

Matchday werd georganiseerd om een match te realiseren tussen regionale werkzoekende HBO(+) kandidaten en regionale bedrijven met (HBO+) startersvacature(s).

Matchday is een initiatief van SMRE en Stenden hogeschool. Betrokken samenwerkingspartners zijn: VPB (leden vragen om vacatures), FC Emmen (sponsors vragen om vacatures), gemeente Emmen (in bijstand verkerende HBO’ers informeren) en Plato uit Hoogeveen (kennis over arbeidsmarkt en solliciteren voor kandidaten).

Matchday Emmen 2015

Gerealiseerd:

  • 25 HBO startersvacatures (bij tien organisaties zoals Rabobank, Itass, Ajilon, I-Press, Wireless Value, Start, etc) werden aangeboden.
  • 114 registraties van werkzoekende pas afgestudeerden.
  • 30 sollicitatiegesprekken waren ingepland op Matchday.
  • 15 sollicitatiegesprekken hebben na Matchday plaatsgevonden dankzij het netwerkevent waarbij kandidaten kennis hebben gemaakt bij een bedrijf.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel kandidaten ook daadwerkelijk een baan hebben te danken aan Matchday. De sollicitatieprocedures lopen nog.