Stagebureau Zuidoost-Drenthe is unieke samenwerking tussen zes scholen

Donderdag 12 februari 2015 wordt de officiële samenwerkingsovereenkomst van Stagebureau Zuidoost-Drenthe bekrachtigd. De zes partnerscholen ondertekenen die middag om 16.00 uur de overeenkomst. Het betreft een samenwerking tussen vijf scholen in het voortgezet onderwijs in Emmen en Coevorden en één ROC. De vertegenwoordigende scholen zijn Terra Emmen, Carmelcollege, Esdal College, Hondsrug College, De Nieuwe Veste en Drenthe College.

Voldoende stageadressen voor leerlingen in alle sectoren

Het stagebureau Zuidoost-Drenthe coördineert vraag en aanbod van stageplaatsen in samenwerking met de genoemde scholen in de regio Zuidoost-Drenthe. Het doel is kwalitatief en kwantitatief voldoende stageadressen voor leerlingen in alle sectoren te creëren. Het stagebureau heeft een centrale regie in de matching tussen de leerling en bedrijf of instelling. De uitgangspunten hierbij zijn het voorkomen van doublures van leerlingen en het tegengaan van overvraging van de bedrijven en instellingen. De stagemakelaar van het stagebureau bezoekt regelmatig de stagegevers en de scholen om op de hoogte te blijven van alle wensen, eisen en mogelijkheden.

De bijeenkomst vindt plaats bij:
Hondsrug College - Locatie De Brink
Emmalaan 25, Emmen
Donderdag 12 februari 2015 | 16.00 tot 17.00 uur

Bekijk voor meer informatie de website van Stagebureau Zuid-Oost Drenthe.