Regiomarketing verbindt partner Rabobank Emmen-Coevorden

Samen positieve impuls geven aan werkgelegenheid, toerisme en inwonersaantal

Met ingang van 1 januari 2016 verbindt Rabobank Emmen-Coevorden zich aan de activiteiten van Stichting Marketing Regio Emmen (SMRE).

SMRE is in 2011 opgericht door de gemeente Emmen om een positieve impuls te geven aan de werkgelegenheid, het toerisme en het inwonersaantal in de gemeente Emmen. Sinds 2014 initieert de stichting onder de naam Emmen. Maak het mee! diverse activiteiten. Ze organiseert beurzen voor regionale ondernemers, helpt pas afgestudeerde inwoners en potentiële nieuwe inwoners aan een baan en doet campagnes om meer toeristen te verleiden langer in de regio te blijven.

Rabobank Emmen-Coevorden staat bekend als een zeer bij de regio betrokken bank. Ze is al jaren naamgever en hoofdsponsor van het oudste evenement van Emmen, de Rabobank Gouden Pijl. En middels het Stimuleringsfonds zijn door de jaren heen tientallen regionale initiatieven ondersteund.  De Rabobank vindt het belangrijk dat het economisch goed gaat met de regio. Ze stelt dat de regio Emmen veel kwaliteiten heeft en over veel potentie beschikt. Rabobank Emmen-Coevorden ziet in SMRE een partner die het initiatief kan nemen om de kwaliteiten van de regio meer bekend te maken en kansen van de regio kan verzilveren.

Onderdeel van de samenwerking is dat de Rabobank jaarlijks een financiële bijdrage geeft aan de stichting. Hierdoor worden de activiteiten van de stichting niet langer alleen gefinancierd door de gemeente Emmen. Voor SMRE is de financiering door andere partijen dan de lokale overheid een belangrijke stap voorwaarts. De oprichting van de stichting is mogelijk gemaakt door een subsidie van de lokale overheid. Nu de SMRE volop in bedrijf is, gaan ook marktpartijen meefinancieren. Een goede zaak, omdat volgens de stichting de regio Emmen van ons allemaal is en niet alleen van de lokale overheid.

De overeenkomst met Rabobank Emmen-Coevorden is volgens SMRE een bevestiging dat de meerwaarde van haar activiteiten worden erkend. Onlangs nog besloot het college van B&W in Emmen op verzoek van de Gemeenteraad structureel een bedrag per jaar beschikbaar te stellen. Naast de Rabobank heeft SMRE ook een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met wooncorporatie Domesta en is ze in een afrondende fase met een derde grote regionale organisatie.

Chéry Wortelboer (Rabobank Emmen-Coevorden) en Dènis Assen (SMRE)
Chéry Wortelboer (Rabobank Emmen-Coevorden) en Dènis Assen (SMRE)