Proef in Emmen om regels en wetten te vereenvoudigen

De gemeente Emmen begint dit jaar met een experiment om een eind te maken aan knellende regelgeving voor lokale verenigingen en organisaties. Het dorp Nieuw-Dordrecht mag het als eerste proberen. De nieuw opgerichte dorpscoöperatie heeft al de voorzet gegeven door het oude Groene Kruisgebouw te kopen en te slopen.

Het gaat onder meer om vergunning- en belastingregels voor het beheren van buurthuizen, groen in de wijk of het organiseren van evenementen. Burgers en ondernemers moeten het daardoor makkelijker krijgen om actief te zijn in hun buurt. Het experiment wordt ook gedaan in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Albrandswaard en Breda.

Ruim op die Regels

Het experiment Ruim op die Regels staat onder leiding van Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken. "We gaan in gezamenlijkheid zoeken naar ruimte binnen bestaande regels en procedures om zaken eenvoudiger te maken. Als blijkt dat sommige regels echt knellend werken, onderzoeken we hoe we deze regels overboord kunnen gooien", licht projectleider Hanneke Schreuders toe.

Tegengewerkt

"Veel burgers en ondernemers vinden het leuk om zich voor de gemeenschap in te zetten", zegt Schreuders. "Ze worden soms echter tegengewerkt door die regels en dat frustreert." De initiatiefnemers bij de proef zijn in hun dorp of buurt op verschillende terreinen actief. Zij beheren bijvoorbeeld een buurthuis of het groen in de wijk en hebben te maken met stadsbeheer. Daarnaast organiseren ze mantelzorg, tafeltje-dek-je en zorgen ze ervoor dat mensen niet vereenzamen.

Bron: RTV Drenthe