Pastoor Janning Museum nu in Nieuw-Schoonebeek

Tijdens de Palmzondagdienst afgelopen weekend is in de RK-geloofsgemeenschap H. Bonifacius Kerk in Nieuw-Schoonebeek door middel van een symbolische sleuteloverhandiging uiting gegeven aan het feit dat het Pastoor Janning Museum na een 35-jarig succesvol verblijf in Workum officieel is verhuisd naar Nieuw-Schoonebeek. Het museum zal daar in de pastorie naast de kerk een passende invulling geven aan de door Pastoor Janning verzamelde collectie op het vlak van kerkelijke kunst en cultuurgeschiedenis en zelfgemaakte schilderijen.

Op de foto ontvangt van links naar rechts Margreth Eikens, Paul Steffens en Harry Huser
Op de foto ontvangt van links naar rechts Margreth Eikens, Paul Steffens en Harry Huser

Pastoor Janning

Pastoor Janning (1914 – 1980), Nieuw Schoonebeker van geboorte, heeft zijn werkzame leven altijd vergezeld laten gaan van het verzamelen en maken van uiteenlopende attributen op het vlak van kerkgeschiedenis- en religieuze cultuurschatten. Zo omvangrijk dat er in Workum, waar hij werkte, een museum aan gewijd is.

Collectie

De gehele collectie, in casu de erfenis van Pastoor Janning, krijgt nu een onderkomen in de RK Pastorie in Nieuw-Schoonebeek. Het is de bedoeling dat na de zomer de collectie op een passende wijze geëxposeerd wordt in de pastorie en openbaar toegankelijk wordt voor het publiek. Voor verdere toekomstperspectieven, om tot een bovenregionale en grensoverschrijdende museumfunctie te komen op het vlak van kerkgeschiedenis en religieuze cultuurschatten, wordt nader onderzoek gedaan. Aanvullende ideeën en plannen daartoe zijn in voorbereiding.