Gemeente werkt met jongeren

Kinderen en jongeren krijgen de kans om Emmen leuker en gezonder te maken. Door middel van de jeugdagenda en stageplekken bij de gemeente Emmen gaan zij met het college van b en w in gesprek.

Gemeentehuis in Emmen
Gemeentehuis in Emmen

Met de meeste jongeren in de gemeente Emmen gaat het gelukkig goed. Maar wat maakt Emmen tot een fijne plaats om op te groeien en je talenten te ontwikkelen? In de gemeente Emmen is ruim 28 procent van de inwoners 0 tot en met 25 jaar. Samen met deze jongeren gaat de gemeente in de komende jaren aan de slag om de jeugdagenda te bepalen.

Leuker en gezonder opgroeien

In het collegeprogramma is vastgelegd dat jongeren in Emmen gelukkig, veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Door alle jeugdzaken (o.a. jeugdhulp, jeugdbeleid, onderwijs) in één portefeuille te bundelen, wordt het traject ‘Jong Emmen’ in samenhang opgepakt onder regie van wethouder Robert Kleine.

“Een goed opgroeiklimaat in Emmen is fijn voor jongeren en kan ook preventief werken,” zegt hij. “Kinderen moeten hun talenten goed kunnen ontwikkelen zodat ze kansrijk opgroeien. Samen met de jongeren willen we graag aan de slag om het opgroeien in Emmen leuker en gezonder te maken.”

Extra subsidie voor Jimmy’s

Het college heeft besloten 60.000 euro beschikbaar te stellen voor de ondersteuning door UptoUs om Jong Emmen op te starten. UptoUs is de moederorganisatie van Jimmy’s en heeft op meerdere plaatsen in Nederland jongerentrajecten begeleid.

Bij Jimmy’s kunnen jongeren terecht met vragen, ideeën of hulp. De gemeente en de jongeren gaan samen aan het werk, bijvoorbeeld door (betaalde) stagiairs in dienst te nemen en door experimenten op te starten rondom thema’s die jongeren belangrijk vinden. Dit moet leiden tot een vast overleg, de jeugdagenda, tussen gemeente en jongeren.

Naast het traject Jong Emmen heeft het college ook geld beschikbaar gesteld voor de voortgang en uitbreiding van Jimmy’s: dit heeft zich in de afgelopen twee jaar ontpopt als talentenbroedplaats en ontmoetingsplaats voor jongeren. Er is behoefte aan continuering en uitbreiding, hiervoor is 137.000 euro subsidie beschikbaar.

Jongerenwerk Angelslo gaat door

Het jongerenwerk in Angelslo wordt voortgezet door welzijnsorganisatie Sedna in samenwerking met UptoUs; de gemeente betaalt hiervoor 25.000 euro.

 

(Bron: Emmen.nu)