Emmen één van de groenste gemeenten van Nederland

Heerlen, Emmen en Lelystad zijn groenste steden

In Heerlen, Emmen en Lelystad is het meeste groen binnen de stedelijke bebouwing te vinden. Leiden en Haarlem staan onderaan de lijst van groen in de 31 grootste gemeenten van Nederland.

Dat hebben wetenschappers van onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit uitgerekendZij stelden de ranglijst samen op grond van de hoeveelheid vierkante meters groen, gedeeld door het aantal woningen in de bebouwde kom. Die cijfers zijn vergeleken met gegevens uit 2002, 2003 en 2009.