Bibliotheek en Pabo Emmen werken samen aan leesbevordering en leesplezier

De Pabostudenten van nu zijn de leerkrachten van de toekomst. Voor Bibliotheek Emmen en NHL Stenden Pabo Emmen reden om leesbevordering en leesplezier te stimuleren. Vanaf schooljaar 2019-2020 werken beide organisaties samen om leesplezier en hoeveelheid leestijd van studenten te vergroten en hun leeservaringen bespreekbaar te maken. Daarnaast worden studenten gestimuleerd om lezen dagelijks op te nemen in het basisschoolprogramma.

De samenwerking tussen Bibliotheek en Pabo heeft vorm gekregen in een pilot van het project de Bibliotheek op School (dBos): een landelijk initiatief om scholen en bibliotheken gezamenlijk activiteiten en beleid te laten ontwikkelen rondom leesbevordering.

Naast het organiseren van activiteiten (lezen, voorlezen, praten over boeken en projecten rond leesbevordering), denken Bibliotheek en Pabo samen na over leesbeleid. Ook wordt de leeshouding van studenten en leerkrachten in kaart gebracht met behulp van de Monitor. Die dient om het gesprek tussen Pabo en bibliotheek over leescultuur en leesbevordering te ondersteunen.

Om de samenwerking te vieren tekenen beide organisaties op woensdag 8 januari een samenwerkingsovereenkomst. In aanwezigheid van studenten, leerkrachten en medewerkers van de bibliotheek, ondertekenen Marchien Brons (directeur-bestuurder van Stichting Openbare Openbare Bibliotheek in de gemeente Emmen) en Louwien Eising (teamleider Pabo Emmen) het document.

Belangstellenden zijn van harte welkom om bij dit moment aanwezig te zijn. De ondertekening vindt plaats in de Bibliotheek Emmen van 12.30 tot 12.45 uur.

Wie: Bibliotheek Emmen en NHL Stenden Academie Primair Onderwijs Emmen
Wat: Officiële start samenwerking leesbevordering
Wanneer: Woensdag 8 januari – 12.30 tot 12.45 uur
Waar: Bibliotheek Emmen (Noorderplein 101, Emmen)
Waarom: stimuleren van leesbevordering Pabo studenten en hun inzet van boeken op de basisschool
Contactpersonen: Tineke Luchies (t.luchies@bibliotheekemmen.nl) en Anne Schepers (anne.schepers@nhlstenden.com)