Bargerveen 150.000 bezoekers per jaar

Volgens Staatsbosbeheer mag het Bargerveen zich verheugen in een toenemend aantal bezoekers. Steeds meer mensen trekken te voet of per fiets het veen in. Het bezoekersaantal schommelt momenteel rond de 150.000 per jaar.

Wat wel opvalt is, dat het aantal jaarlijks toeneemt. Deze zomer was er al weer sprake van een groeiende belangstelling. Het Veenloopcentrum in Weiteveen meldt een gestage toename. Volgens (mede)beheerder Henry Schepers is zowel het bezoekersaantal, als het aantal overnachtingen en rondleidingen door het natuurgebied fors toegenomen. 
 
Ook Marleen Hoogland heeft met haar theetuin d' Aole Pastorie in Zwartemeer over belangstelling niet te klagen. De theetuin is nog maar 2 jaar open, dus echt vergelijken kan ze niet goed. Maar dat het aantal bezoekers groeit is volgens haar wel duidelijk.

Een vergelijkbaar beeld schetst mevrouw de Haas van Dorssen van Bed & Breakfast de Dorsakkers. In het 7-jarige bestaan van de B&B heeft ze het aantal gasten langzaam maar zeker zien toenemen. En nu heeft ze het hele jaar door te maken met fietsers, wandelaars, vogelaars en natuurvorsers. Allemaal liefhebbers die bij nacht en ontij het veen intrekken. 

Bron: Emmen.nu.

Bargerveen
Bargerveen