Kindercentrum 'de Rommelpot'

In samenwerking met de school en het plaatselijk belang in Weerdinge is kindercentrum “de Rommelpot’’ opgericht. Kinderen kunnen hier terecht voor kinderopvang, de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het kindercentrum staat geregistreerd als Stichting, dit betekent dat er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. De investeringen die worden gedaan, zijn gericht op het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het kindercentrum.

Maak kennis met kindercentrum "de Rommelpot"!

Neem contact op!

Carla Ruhé
0591-646864
kindercentrum@derommelpot.com
www.derommelpot.com

Wie is je doelgroep?

Kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Sinds wanneer bestaat het?

1 januari 2014

Hoe is het ontstaan?

De Rommelpot is ooit als peuterspeelzaal begonnen. Enkele jaren terug is hier kinderopvang en buitenschoolse opvang bij gekomen. Dit werd georganiseerd door een kinderopvangorganisatie van buiten het dorp. Deze organisatie gaf aan dat zij per 1 januari 2014 niet verder wilden gaan met de opvang in Weerdinge. Hierdoor is in het dorp het initiatief ontstaan om zelf verder te gaan met het kindercentrum. Met veel minder overhead en vrijwilligers in het bestuur blijkt dit een succesformule.

Wat wil je (willen jullie) met het initiatief bereiken?

De mogelijkheid om in een klein dorp opvangmogelijkheden en peuterwerk te kunnen blijven aanbieden. 

Hoeveel vrijwilligers werken mee?

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

Hoeveel deelnemers zijn er?

Wekelijks maken er tussen de 40 en 50 kinderen gebruik van de opvangmogelijkheden van de Rommelpot.

Met wie werk je samen?

Basisschool, plaatselijk belang, dorpshuis, ouders, wijkverpleegkundige etc.

Wat maakt het initiatief succesvol?

Het is een dorpsinitiatief en daardoor is er veel draagvlak en een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de inwoners en betrokkenen.

Wat is een valkuil of zou je een volgende keer anders doen?

Het kleinschalige wat tevens onze grote kracht is, is ook gelijk een valkuil. Dit en de inzet van betrokken vrijwilligers maakt het ook kwetsbaar.

Noem eens een voorbeeld van een activiteit.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het  voorleesuurtje, dansactiviteiten en muziek maken met kinderen.