Dorpsbudget Grijs en Groen

Samen met inwoners inventariseren we wat je kunt en wilt doen aan het onderhoud van Grijs en Groen. We verzamelen deze informatie bij de inwoners en vervolgens kijken hoe je het zo simpel en efficiënt mogelijk kunt doen. De uitvoering doen we met inwoners en een lokale aannemer, zodat het mes aan twee kanten snijdt. Klus klaar, en ook nog werkgelegenheid in eigen dorp!

Maak kennis met "Dorpsbudget Grijs en Groen"!

Neem contact op!

Andre Strijker
dorpsraad.zwartemeer@gmail.com
https://www.facebook.com/WelkomInNatuurlijkZwartemeer
https://youtu.be/bOB08fUz_fk

 

Dit initiatief is ontstaat uit enthousiasme van onze eigen inwoners.

Wie is je doelgroep?

Het dorp moet de vruchten plukken, meer doen voor hetzelfde geld.

Sinds wanneer bestaat het?

Mei 2013

Hoe is het ontstaan?

Dit initiatief is ontstaat uit enthousiasme van onze eigen inwoners.

Wat wil je (willen jullie) met het initiatief bereiken?

Het onderhoudsniveau op peil houden, aan de andere kant ook werken aan een stuk bewustwording van inwoners.

Hoeveel vrijwilligers werken mee?

Op dit moment ongeveer 20 vrijwilligers in totaal, maar het aantal vrijwilligers aan een project is verschillend.

Met wie werk je samen?

Met de gemeente en de inwoners.

Wat maakt het initiatief succesvol?

Het is niet zo zeer meetbaar in geld, gemeente en inwoners gebruiken immers verschillende uitgangsposities. De gemeente schrijft eerst bestek, besteedt aan, etc. De inwoners beginnen bij de uitvoering aan de hand van een koste werkomschrijving. Op deze manier “kader je niet alle problemen” af, maar loop je onderweg ergens tegenaan. De kunst is dan om vroegtijdig bij te sturen.

Wat is een valkuil of zou je een volgende keer anders doen?

Valkuil kan zijn dat je groot, te veel en te snel wilt. Denk na over wat je wilt bereiken en leg dat met elkaar vast in de omschrijving van het werk.

Noem eens een voorbeeld van een activiteit.

Het groenonderhoud van het centrum van Zwartemeer, de maaiwerkzaamheden van het vijvergebied en ook grond- en straatwerk.