ONDERZOEK NAAR ZUIVERING AFVALWATER GLASTUINBOUW

Glas Zuiver Water

In het project Glas Zuiver Water wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief gezuiverd kan worden. De biologische zuivering vindt plaats door schimmels en helofyten. Heel kort gezegd halen de schimmels de resten gewasbeschermingsmiddelen uit het water en de helofyten de nutriënten.

Kom kijken

Onder meer omdat van tuinders de komende jaren de nodige inspanning wordt verwacht om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water, is dit project wellicht van groot belang voor de glastuinbouw. Belangstellenden zijn op 26 september welkom in het Business Center Klazienaveen om de proefopzet van dit project komen bekijken.

Programma & aanmelden

09:30 uur Ontvangst met koffie/ thee
10.00 uur Welkomstwoord door Cees Ruhe (LTO Glaskracht)
10.10 uur Project Glas Zuiver Water door Roland van Driel (Mycelco)
10.40 uur Gedeputeerde Rein Munniksma (provincie Drenthe) en wethouder Bouke Arends (gemeente Emmen)
11:00 uur Koffiepauze
11:15 uur Openingshandeling
11:30 uur Toelichting op de onderzoeksopzet in de kas en buiten.
12:00 uur Afsluiting en broodje bij vertrek

Locatie: Business Center Klazienaveen, Gantel 10 in Klazienaveen.
U kunt tot 20 september laten weten of u aanwezig zult zijn door een mail te sturen naar jannie.hoogeveen@emmen.nl.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met LTO Glaskracht, Cees Ruhé (06-10576747) of via info@ruheerica.nl.