Oecumene-lezing

  • vanaf 19:30
  • Grote Kerk Emmen
  • Vrije toegang

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen organiseert, in samenwerking met wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn, de jaarlijkse Oecumenelezing. De lezing wordt gehouden door Mgr. Ron van den Hout, de nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Na de lezing is er ruim tijd om in discussie te gaan en vragen te stellen!