Kenniscafé Emmen

  • PRO Emmen

Kenniscafé Emmen

De plek die iedereen de mogelijkheid biedt om in de vorm van een reeks lezingen, debatten of colleges op een toegankelijke manier kennis op te doen.

TONY BOSMA

'Een wereld in transitie, reset your mental software’

Vraag je niet af waarom bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden, maar vraag je af waarom ze nog niet hebben plaatsgevonden.' 

Trendwatcher en futurist Tony Bosma zal in een multimediale presentatie de hedendaagse wereld in twijfel trekken. Hij toont aan dat we ons in een noodzakelijke transitie bevinden die anders denken en handelen vereist. Met tal van voorbeelden zal hij technologische en economische ontwikkelingen concretiseren. Wat is de toekomst van marketing en communicatie en de verhouding consument en organisatie? Legio onderwerpen passeren de revue in razendsnel tempo en zetten aan tot denken: 'Kijken we vanuit het heden naar de toekomst dan zijn we vaak verwonderd. Kijken we vanuit de toekomst naar het heden dan zijn we geshockeerd.'