Greendrinks

Maandelijks wordt een "GreenDrinks” georganiseerd bij een organisatie die zich op het vlak van Duurzaamheid, Circulariteit of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil presenteren en deelnemers een “kijkje laat nemen in de keuken van een ander”.